ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ឧបករណ៍របស់យើង។

ឧបករណ៍

200T ទម្ងន់តេស្តដែលបានក្រិតតាមខ្នាត

ឧបករណ៍

ម៉ាស៊ីនពត់កោង CNC 500T

ឧបករណ៍

ម៉ាស៊ីនផ្សារដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ឧបករណ៍

ម៉ាស៊ីនកាត់ចានប្រភេទថ្មី។

ឧបករណ៍

ឃ្លាំងគំនូរ

ឧបករណ៍

ម៉ាស៊ីនមុន។

សិក្ខាសាលារបស់យើង។

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលា 30000 ម៉ែត្រការ៉េ

សិក្ខាសាលា

ម៉ាស៊ីនពត់កោង

សិក្ខាសាលា

ការក្រិតតាមខ្នាត និងការធ្វើតេស្ត

សិក្ខាសាលា

ច្រកទ្វារក្រុមហ៊ុន

សិក្ខាសាលា

ឃ្លាំងផលិតផលសម្រេច

សិក្ខាសាលា

ការផ្សារដែក